...
,

Sabunol obroża przeciw pchłom dla kota czerwona 35 cm


Obroża przeciw pchłom i kleszczom Kot

25,00 

To najniższa cena

Obroża Sabunol dla kotów zawiera dwie substancje aktywne: imidachlopryd i geraniol, co gwarantuje skuteczność
zwalczania pcheł przez 4 miesiące użytkowania. Obroża jest całkowicie bezpieczna dla kotów dzięki zastosowaniu
specjalnych nacięć, które umożliwiają jej rozciągniecie lub zerwanie w przypadku silnego szarpnięcia. Wykazana
badaniami eliminacja pcheł przez 4 miesiące.
Sposób działania
W czasie noszenia obroży substancje czynne uwalniają się i rozprzestrzeniają na skórze oraz sierści zwierzęcia,
działając na pasożyty w sposób kontaktowy. Obroża zaczyna działać godzinę po założeniu. Efekt działania uzyskuje się
po 6 godzinach. Obroża ma delikatny zapach charakterystyczny dla olejku geraniowego.
Sposób użycia
Obroże należy wyjąc ze szczelnego opakowania, dostosować do obwodu szyi kota i założyć. Obroża jest wodoodporna i
powinna pozostawać na szyi zwierzęcia cały czas. Jasny nalot na obroży jest naturalnym efektem procesu
produkcyjnego i stopniowo znika podczas używania.
Składniki aktywne
Imidachlopryd – 10g/1 kg, Geraniol – 5g/1kg
Przeciwwskazania
nie stosować u kociąt poniżej 3 miesięcy, nie stosować u zwierząt chorych lub będących w trakcie rekonwalescencji,
Środki ostrożności i warunki stosowania
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.
Zawiera Geraniol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego
odbiorcy odpadów. PIERWSZA POMOC: W przypadku np. kontaktu zanieczyszczonej ręki z okiem, natychmiast umyć
skórę wokół oczu i powieki, zanieczyszczone oczy natychmiast płukać ciągłym strumieniem wody przez kilka minut,
zanieczyszczona skórę umyć dokładnie woda z mydłem, a następnie spłukać dużą ilością wody. SKUTKI UBOCZNE: W
przypadku kontaktu ze skóra lub oczami może powodować uczulenie, podrażnienie. Małe ilości produktu usunąć jak
odpad z gospodarstwa domowego. Duże ilości odpadowego produktu unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Produkty biobójcze, nr pozwolenia: 7283/18 Produktów biobójczych należy używać z
zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu

SKU: 86261 Kategorie: ,
Obroża przeciw pchłom i kleszczom

CzerwonaIszara

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.