...
,

Marcel Van Den Eynde – zanęta Super Crack Roach


Marcel Van Den Eynde – zanęta Super Crack Roach

25,00 

To najniższa cena

Najnowsza seria zanęt opracowana przez belgijskich i angielskich mistrzów, specjalnie do stosowania w zawodach na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Zanęty przygotowano pod kątem najbardziej popularnych gatunków ryb: płoci, leszczy i karpi. W zależności od sposobu przygotowania mieszanki świetnie wabi ryby we wszystkich typach wód: rzekach, jeziorach, kanałach.

 

SKU: 63587 Kategorie: ,
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.