...
,

Marcel Van Den Eynde – zanęta Super Crack Brasem


Marcel Van Den Eynde – zanęta Super Crack Brasem

25,00 

To najniższa cena

Najnowsza seria zanęt opracowana przez belgijskich i angielskich mistrzów, specjalnie do stosowania w zawodach na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Zanęty przygotowano pod kątem najbardziej popularnych gatunków ryb: płoci, leszczy i karpi. W zależności od sposobu przygotowania mieszanki świetnie wabi ryby we wszystkich typach wód: rzekach, jeziorach, kanałach.

SKU: 38415 Kategorie: ,
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.